System Blokady Lockout został stworzony aby uniknąć wypadków i kosztów z nimi związanych. Do obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy zapewnienie, aby stosowane w zakładzie maszyny i urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Blokady Lockout wraz z widocznym oznakowaniem w postaci zawieszek Tagout pełnią rolę prewencyjną, ostrzegają i uniemożliwiają operatorom ponowne włączenie urządzenia dopóki blokada nie zostanie zdjęta.więcej

Są związane z możliwością niekontrolowanego uwolnienia niebezpiecznej energii przez urządzenia przemysłowe w czasie postoju serwisowego lub prac konserwacyjnych. Brak skutecznego zabezpieczenia maszyn w czasie prowadzonych napraw lub prac związanych z utrzymaniem ruchu może doprowadzić do wzrostu ryzyka wypadku. Blokady Lockout razem z zawieszkami Tagout są przeznaczone do eliminacji zagrożeń mechanicznych oraz stanowią skuteczne narzędzie obniżające ryzyko wypadku. Dzięki naszym blokadom, każdy odpowiedzialny pracodawca będzie mógł podnieść jakość bezpieczeństwa swoich pracowników i obniżyć ewentualne całkowite koszty związane z wypadkami przy pracy.

  • Blokady lockout
  • Blokady lockout
  • Blokady lockout
  • Blokady lockout

Stanowią grupę najniebezpieczniejszych zagrożeń w miejscu pracy. Dla bezpieczeństwa pracowników kluczowe jest ograniczenie ryzyka porażenia w czasie przeprowadzanych prac remontowo-naprawczych. Porażenie prądem może doprowadzić do rozległych i poważnych obrażeń ciała. Blokady elektryczne systemu Lockout pozwalają na skuteczne zminimalizowanie niebezpieczeństwa związanego z elektrycznością w zakładach pracy. Blokady lockout wykonane są z wysokiej jakości tworzyw sztucznych oraz pozwalają na bezpieczne stosowanie w instalacjach elektrycznych. Blokady elektryczne Lockout wraz z oznakowaniem w postaci zawieszek Tagout pozwalają efektywnie informować o potencjalnym zagrożeni

  • Blokady lockout
  • Blokady lockout
  • Blokady lockout
  • Blokady lockout
top
top

System blokad Lockout został stworzony aby uniknąć wypadków i kosztów z nimi związanych. Do obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy należy zapewnienie, aby stosowane w zakładzie maszyny i urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

W Europie minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy z maszynami u urządzeniami określa Dyrektywa UE 89/655. Paragraf 2.14 mówi, iż “Każde urządzenie musi być wyposażone w wyraźnie widoczne elementy, które umożliwają odłączenie go od wszelkich źródeł energii”. W Polsce odniesienie do tego artykułu możemy odnaleźć w Kodeksie Pracy Art. 216 oraz w Rozporządzaniu Ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. Paragraf 53.

top

Firma ANRO zajmuje się nie tylko dostarczaniem zabezpieczeń, ale również pomaga klientom we wdrażaniu systemu na każdym etapie projektu. Dzięki doświadczonym specjalistom oferujemy profesjonalną pomoc w tym zakresie. System Blokady Lockout wraz z zawieszkami Tagout jest systemem elastycznym, a naszym zadaniem jest dostosować go do warunków i zwyczajów panujących w Państwa zakładzie.

Audyt: Celem audytu jest odpowiednia identyfikacja źródeł energi, elementów odłączających oraz dobór odpowiednich blokad. Na podstawie takiego audytu przygotowujemy dla Państwa przykładową ofertę wraz z propozycją wdrożenia.

Procedury: Kompleksowe wdrożenie systemu Blokady Lockout w zakładzie obejmuje również procedury Lockout. Tylko prawidłowo stworzone procedury, dostosowane do warunków panujących w zakładzie gwarantują efektywność systemu. Nasi specjaliści BHP zapewnią Państwu profesjonalne usługi w tym zakresie. Przygotowujemy dla Państwa procedury, które zapewnią Waszym pracownikom bezpieczeństwo podczas wykonywania prac remontowych i serwisowych na maszynach oraz instalacjach w zakładzie.

Szkolenia: Firma ANRO świadczy również usługi szkoleniowe. Przyjmuje się, iż podstawowe szkolenie z zakresu systemu Blokady Lockout powinno obejmować wszystkich pracowników zakładu. Osoby bezpośrednio stosujące system powinny zostać przeszkolone w zakresie teoretycznym i praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem znajmości procedur.

Audyt powdrożeniowy: System Blokady Lockout podlega ciągłym uaktualnieniom i ulepszeniom. Dlatego też, po wdrożeniu sprawdzimy efektywność jego funkcjonowaniaw Waszej firmie. Przeprowadzimy audyt powdrożeniowy, na podstawie którego ocenimy poprawność stosowania blokad Lockout i zawieszek kontrolnych Tagout oraz zalecimy ewentualne poprawki i modyfikacje

blokady lockout blokady lockout blokady lockout
top
blokady lockout blokady lockout blokady lockout blokady lockout blokady lockout
blokady lockout blokady lockout blokady lockout blokady lockout blokady lockout
top

ANRO to przedsiębiorstwo rodzinne z siedzibą w Zawierciu-Kromołowie. Oferujemy szeroki zakres produktów i usług związanych z poprawą bezpieczeństwa w pracy oraz w codziennych sytuacjach. ANRO to czołowy polski producent oznaczeń bezpieczeństwa i systemów informacji wizualnej. Oprócz części produkcyjnej firma ANRO specjalizuje się również we wprowadzaniu oraz wdrażaniu na polskim rynku profesjonalnych rozwiązań z zakresu BHP i PPOŻ.

Założycielami oraz właścicielami są Anna i Stefan Rotarscy.

o nas
Firmy rodzinne
top

ANRO Firma Poligraficzno-Handlowa Sp. z o.o.
ul. Siewierska 196C, 42-431 Zawiercie
Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000551063, Nr NIP 6492302341
Wysokość kapitału zakładowego: 25 000 zł
Tel./fax: (32)672-42-48
(32) 672-43-66

E-mail: lockout@anro.net.pl
Strona: www.anro.net.pl

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi:

Telefon: +48 502 585 441
Adres e-mail: d.kleszcz@anro.net.pl

Telefon: +48 501 173 133
Adres e-mail: t.sobota@anro.net.pl

Partnerzy:

Copyright ANRO © 2013